Mgr. Veronika Vojáčková 

731 490 155


PSYCHOTERAPIE

pro jednotlivce, páry, rodiny a další lidská uskupení...

Nabízím terapeutickou podporu lidem, kteří cítí potřebu něco ve svém životě změnit, pochopit, zvládnout, překonat či přijmout a nechtějí na to být sami.
Věřím, že krize či trápení může pro nás být dobrým impulzem k tomu, abychom začali hledat novou cestu a smysl. Věřím v možnost zotavení. Spíše než diagnóza mě zajímá příběh člověka, jeho přání a potřeby.
O mně, mých postojích a teoretických východiscích

O mně

Čemu věřím
Věřím v možnost zotavení. Spíše než diagnóza mě zajímá příběh člověka, jeho přání a potřeby. A věřím tomu, že náš život má takový smysl, jaký mu sami dáme a že nikdy není pozdě na změnu k lepšímu. A také věřím, že lidé mívají "dobré" důvody pro své "blbé" chování.
a čemu ne:
Nevěřím, že existují univerzální dobré rady a řešení. Co se osvědčilo jednomu, nutně nemusí vždy každému stejně vyhovovat a fungovat.

Můj oblíbený citát z Tracyho tygra:
"Rozumíte psychiatrii?" zeptal se Tracy. "Psychiatrii ne," řekl dr. Pingitzer. "Lidem - maličko, maliličko. Každý den, každý rok o něco více maliličko." "Proč?" "Lidi jsou složitý. Lidi jsou lidi. Lidi jsou zábava, hra, fantazie, kouzla a čárymáry." "Aha!" "Lidi jsou bolest a nemoc, šílenství a zranění, lidi zraňujou lidi, zabíjejí lidi, zabíjejí sebe. Kde je zábava, kde hra, kde fantazie a kde čárymáry? Psychiatrii já nemám rád. Lidi, ty miluju. Bláznivé lidi, krásné lidi, zklamané lidi, nemocné lidi, zlomené lidi, zničené lidi. Takové lidi miluju.“

William Saroyan, Tracyho tygr


Teoretická východiska:

Ve své praxi se inspiruji systemickým psychoterapeutickým přístupem, který se řadí mezi postmoderní, konstruktivistické terapeutické směry, pro které je mj. typické zaměření na dialog, jazyk a jeho významy.

Systemický přístup lze charakterizovat např. těmito slovy:

 • KRÁSA - ve smyslu uplatnění "vhodných " intervencí

 • UŽITEK - orientace na sjednanou zakázku / cíl

 • RESPEKT - realizace respektujícího postoje (k člověku, jeho tématu, jeho postoji, jeho řešení...)

Odborná průprava:
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“; pořadatel Institut pro systemickou zkušenost; 800 hodin výcviku v systemické psychoterapii; zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou terapeutické praxe, akreditováno ČPS ČLS JEP jako komplexní vzdělávací program pro oblast zdravotnictví

 • Vzdělávací program Možnosti dialogu – mezinárodní certifikát v kolaborativní a dialogické praxi – pořadatel Narativ pod záštitou Houston Galveston Institute and The Taos Institute – 90 hodin

 • Specifický trénink pro kouče; pořadatel ČVUT Masarykův ústav vyšších studií; 60 hodin; odpovídá požadavkům ICF (International Coach Federation) pro získání certifikátu ACC (Associate Certified Coach)

 • Kurz „Základní krizová intervence“; pořadatel Remedium Praha ; 51 hodin


Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii. https://czap.cz
Registrace u Úřadu městské části Praha 3 pod IČ 61001244.

Mgr. Veronika Vojáčková


Jeseniova 55/1151, Praha 3 - Žižkov (3. patro)

731 490 155

info@psychoterapievv.cz

pouze na objednání dle předchozí domluvy
 
Objednávat se můžete mailem či telefonicky. Nemohu-li právě zvednout telefon, zavolám Vám zpět.


Ceník


Konzultace */
Popis
Cena
individuální

pro jednotlivce

1.000 Kč

párová

pro dvě osoby / pár

1.800 Kč

rodinná

pro tři a více osob / rodinu

1.900 Kč


  */ Jedna konzultace trvá obvykle cca 60 minut.

 


Upozorňuji na možnost čerpání příspěvku na psychoterapii v rámci preventivních programů              u zdravotních pojišťoven:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

 • Česká průmyslová pojišťovna (205)

 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)

 • Zdravotní pojišťovna Škoda (209)

Informujte se o aktuálních podmínkách čerpání příspěvku na psychoterapii u Vaší zdravotní pojišťovny.